ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση γραφειοκρατίας – Ενίσχυση εποπτικών αρχών

Στην προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη λειτουργία των αγορών επικεντρώθηκε το έργο της γενικής γραμματείας εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης την προηγούμενη χρονιά, προωθώντας μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ενίσχυση των εποπτικών αρχών.

Η αναμόρφωση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, η πρωτοβουλία για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εταιρειών και τη μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, η δημιουργία του γενικού εμπορικού μητρώου, η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού συστήματος διαχείρισης των σημάτων, είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης συνδυάστηκαν επίσης με μέτρα για την ενίσχυση των εποπτικών αρχών και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής. Μεταξύ αυτών ο κλάδος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που βρέθηκε στο στόχαστρο της εξυγιαντικής προσπάθειας του υπουργείου, προχωρώντας στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας έξι εταιρειών.

Η εξυγίανση συνοδεύεται με την προώθηση του νομοθετικού έργου για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης και την αντασφάλιση, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.

Τελικός αποδέκτης ο καταναλωτής, η προστασία του οποίου ενισχύεται με την τροποποίηση του 2251, που θα περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιό της για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ το νομοθετικό έργο συμπληρώνεται με τον νέο νόμο για τον Κανονισμό Προμηθειών, που στόχο έχει την απλούστευση των διαδικασιών κα την ενίσχυση της διαφάνειας.