ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένα επιδόματα στις τράπεζες με τη νέα σύμβαση

Εκτός από τις αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και τις αλλαγές στο ωράριο των ειδικών τραπεζικών καταστημάτων, η νέα σύμβαση για τον τραπεζικό κλάδο προβλέπει αυξήσεις και στα επιδόματα ως εξής:

– Τα ποσοστιαία επιδόματα που καταβάλλονται βάσει συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων ή με οποιοδήποτε τρόπο θα εξακολουθούν να υπολογίζονται με τους εκάστοτε βασικούς μισθούς του ενιαίου μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

– Το ύψος του βρεφονηπιακού επιδόματος που είχε καθοριστεί από 1.1.2005 σε 84 ευρώ, αναπροσαρμόζεται κατά 5% από 1.1.2006 και κατά 5% από 1.1.2007 και φτάνει τα 203 ευρώ.

– Με τον ίδιο τρόπο αναπροσαρμόζεται και το επίδομα τοκετού. Με τις αυξήσεις θα ανέλθει την 1.1.2007 στο ποσό των 1.367 ευρώ. Ανάλογη αύξηση προβλέπεται και για το κατασκηνωτικό επίδομα, το οποίο θα φτάσει τα 724 ευρώ.

– Στους φυσικούς, θετούς, άγαμους, διαζευγμένους ή χήρους γονείς χορηγείται επίδομα για κάθε τέκνο. H προβλεπόμενη αύξηση σε αυτό είναι 5% για το πρώτο παιδί, 7,5% για το δεύτερο παιδί, 10% για το τρίτο παιδί και 15% για το τέταρτο παιδί.

Το επίδομα καταβάλλεται και στους δύο γονείς έως ότου συμπληρώσει το παιδί το 21ο έτος της ηλικίας του, για δε τους φοιτητές καταβάλλεται μέχρι το 25ο έτος. Για τα παιδιά με αναπηρία (άνω του 67%) το επίδομα καταβάλλεται και μετά την ενηλικίωση χωρίς διακοπή.

Στα στεγαστικά δάνεια, το ανώτατο ανά δικαιούχο ποσό από 100.000 ευρώ δύναται να αυξηθεί στο ποσό των 150.000 ευρώ. Επίσης, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση -μετά την υποβολή αίτησης από τον εργαζόμενο- τμηματική χορήγηση της δικαιούμενης κανονικής άδειας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους υπό την προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον τμήμα της δεν θα είναι μικρότερο των 10 ημερών. Αδεια που χορηγείται εντός της χρονικής περιόδου από 1/1 έως 30/4 ή από 1/10 έως 31/12 προσαυξάνεται κατά μία επιπλέον ημέρα άδειας για κάθε 5 συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής άδειας.