ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο 22,1% το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο

Σημαντική μείωση κατά 22,1% εμφάνισε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο εντεκάμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 6,67 δισ. ευρώ έναντι 8,56 δισ. το 2005. Οι προσπάθειες του οικονομικού επιτελείου για εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών αποδίδουν όπως αποδεικνύει η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Το τρέχον έτος το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε κάτω του 3% του ΑΕΠ, ορόσημο για την έξοδο της χώρας από τη δημοσιονομική επιτήρηση.

Τα έσοδα

Τα δημόσια έσοδα κινούνται εντός του στόχου του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα αυξήθηκαν 9,6% έναντι ετήσιου στόχου 9,9%. Τα συνολικά έσοδα (προ επιστροφών φόρων) το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2006 αυξήθηκαν κατά 3.571 εκατ. και ανήλθαν στα 43.600 εκατ., έναντι 40.029 εκατ. το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2005. Τα έσοδα από τα Τελωνεία και τις ΔΟΥ αυξήθηκαν κατά 10,9% ή κατά 381 εκατ. (Τελωνεία +0,6%, ΔΟΥ +14,9%), ενώ ο υπόλογος συμψηφισμού κατά 42,4% (έσοδα από μερίσματα, κέρδη από τυχερά παιχνίδια κλπ.) Σημειώνεται ότι στα έσοδα του Νοεμβρίου έχει προστεθεί και η πρώτη δόση που κατέβαλαν οι τράπεζες για τη φορολόγηση των αποθεματικών τους.

Στις δαπάνες, ο ρυθμός αύξησης ανέρχεται στο 3,5% όσο και ο στόχος που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 5,8% ενώ οι πληρωμές για τόκους διαμορφώθηκαν χαμηλότερα κατά 1%.

Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (47%) αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, το 30% δαπάνες για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 6% αντικριζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 6% λοιπές δαπάνες. Οι πληρωμές για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έφθασαν τα 6,3 δισ. ενώ οι εισροές από την Ε.Ε. και τα ίδια έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν στα τρία δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 33,7% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2005.