ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο πρόβλημα στα αιολικά πάρκα: ο άνεμος δεν φυσάει πάντα

Ο άνεμος, στον οποίο εναποθέτουν σχεδόν όλοι τις ελπίδες τους για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων καθαρής, φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας, αποδεικνύεται περίπλοκη πηγή. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από αυτόν έχει μειωθεί κατά 80% την τελευταία 20ετία. Ωστόσο, η αιολική ενέργεια παρουσιάζει και ένα σημαντικό πρόβλημα: το απρόβλεπτο του ανέμου, ο οποίος ενίοτε… δεν φυσά όταν χρειάζεται περισσότερο και όταν η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα εκτινάσσεται στα ύψη.

Η ευρύτερη χρήση της αιολικής ενέργειας απαιτεί την εφεύρεση νέων τρόπων πρόβλεψης του καιρού. Αυτό που χρειάζεται είναι να επικεντρωθεί η προσοχή στη σχεδόν ανά λεπτό πρόβλεψη της έντασης του ανέμου εκεί που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες. Αλλά και να επινοηθούν αποτελεσματικοί τρόποι αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από τον άνεμο.

Μια λύση, σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, θα ήταν η οργάνωση του ελέγχου των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερες γεωγραφικές περιφέρειες. Τότε, μια πτώση της έντασης του ανέμου σε μια περιοχή θα μπορούσε να αντισταθμισθεί με την αύξησή της σε άλλη περιοχή, περιορίζοντας την ανάγκη στροφής σε παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Πρόκειται για μια από τις πολλές αλλαγές που θα εύχονταν η βιομηχανία αιολικής ενέργειας, και πιθανότατα και οι ίδιοι οι καταναλωτές.