ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ταμπού» στην Ελλάδα η χρήση πυρηνικής ενέργειας

Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και η ανάγκη απεξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας, απενοχοποίησαν άρδην την πυρηνική ενέργεια και από θέμα «ταμπού» μέχρι χθες, προβάλλει σήμερα ως λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. O Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) για πρώτη φορά στην 32χρονη ιστορία του, συνέστησε μέσα από την τελευταία έκθεσή του (World Energy Outlook 2006) τη χρήση πυρηνικής ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών για τη μείωση της εκπομπής των ρύπων και τον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στο δρόμο που χάραξε ο IEA δείχνει να κινείται και η E.E. η οποία βλέπει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ως βασικούς άξονες της στρατηγικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού και απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.

Λήψη μέτρων

Για την Ελλάδα η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως «ταμπού». Σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει ανοίξει καμιά σχετική συζήτηση, ενώ από πλευράς της κυβέρνησης ο καθ’ ύλιν αρμόδιος υπουργός για θέματα ενέργειας Δ. Σιούφας πολύ πρόσφατα και παρουσία του εκτελεστικού διευθυντή του IEA κ. Claude Mandil, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να εξεταστεί κανένα σχέδιο χρήσης πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας. O υπουργός αναγνώρισε την ανάγκη λήψης μέτρων σε ό,τι αφορά όμως τα πυρηνικά, συνέδεσε την ξεκάθαρη αρνητική κυβερνητική θέση με την έντονη σεισμικότητα της χώρας μας.

Το επιχείρημα αυτό αντιπαρέρχονται εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και κυρίως της ενεργοβόρας βιομηχανίας, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ιαπωνία, η σεισμογένεια της οποίας δεν μπαίνει εμπόδιο στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ακόμη όπως και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας που τάσσονται ανεπίσημα υπέρ των πυρηνικών, επισήμως εκτιμούν ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της δεν είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό θέμα, οι υπέρμαχοι των πυρηνικών, υποστηρίζουν «ότι δεν διαφοροποιείται σε τίποτα η κατάσταση, όταν στη γειτονιά σου χτίζονται πυρηνικά εργοστάσια» και αναφέρουν ως παράδειγμα τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Η ΔΕΗ

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η άποψη της ΔΕΗ για το θέμα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ανώτατο στέλεχος της επιχείρησης εκτιμά ότι θα πρέπει να ανοίξει και στη χώρα η σχετική συζήτηση αν και δεν βλέπει μεσομακροπρόθεσμα να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επενδύσεις στην Ελλάδα. Εκτιμά ωστόσο ότι η επιχείρηση θα πρέπει να είναι «ανοιχτή» σε project πυρηνικών σταθμών στο εξωτερικό, αφού μόνο έτσι μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.