ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο δράσης 2007 κατά φοροδιαφυγής

Περισσότερους από 62.000 ελέγχους θα διενεργήσει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) κατά το 2007, με προτεραιότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στο κύκλωμα της νυχτερινής διασκέδασης, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οπως κάθε χρόνο, η ΥΠΕΕ δημοσιοποίησε το πρόγραμμα δράσης για το 2007. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν:

– Μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με το αν υπάρχουν ενδείξεις μη εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

– Πετρελαιοειδή προϊόντα.

– Επιχειρήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

– Παρεμπόριο – ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

– Μονάδες φιλοξενίας-εστίασης.

– Κατασκευές και συναφείς δραστηριότητες.

– Υγεία και κοινωνική μέριμνα.

– Εμπορία, συντήρηση, επισκευή και νομιμότητα κυκλοφορίας επιβατικών κ.λπ. αυτοκινήτων.

– Λιανικό εμπόριο.

– Διακίνηση-εμπορία-τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.

– Επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (διαφημίσεις, λογιστική υποστήριξη, μεσιτείες κ.λπ.).

– Χονδρικό εμπόριο.

– Μηχανήματα έργου.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες.

– Εκπαίδευση.

– Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

– Ναρκωτικά-όπλα-πρόδρομες ουσίες.

– Χερσαίες μεταφορές και συναφείς δραστηριότητες – νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς.

– Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων.

– Αιθυλική αλκοόλη.

– Επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή.

– Ελεγχος παράνομης προέλευσης κεφαλαίων.

– Πνευματικά δικαιώματα – εμπορικά σήματα -παραποιήσεις – απομιμήσεις.

– Ηλεκτρονικό εμπόριο.