ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλές πραγματικές αυξήσεις στις αμοιβές την επόμενη 3ετία

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει υψηλές πραγματικές αυξήσεις στις αμοιβές για το σύνολο της οικονομίας που πρόσφατα υπέβαλε η Ελλάδα. Για το 2007 η αύξηση προβλέπεται να είναι 8,9%, και 9% και 9,1% αντίστοιχα το 2008 και το 2009.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας (περίπου 4%), η οποία θα συνδυαστεί με χαμηλό πληθωρισμό και υποχώρηση της ανεργίας. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας, ενσωματώνει ως βασική παράμετρο ένα καλό διεθνές κλίμα, το οποίο θα αντανακλά στην ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας ευνοϊκά τον τομέα των επενδύσεων και τις εξαγωγές.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα είναι από τους κύριους παράγοντες που θα συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς προβλέπεται να αυξάνονται κατά 8,2% κατά μέσον όρο σε σταθερές τιμές, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε εξοπλισμό θα είναι 8,1%.

Οι παράγοντες που ενισχύουν την πρόβλεψη για επενδυτική δραστηριότητα είναι: οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων, τα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, το θεσμικό πλαίσιο των Συμπράξεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, οι σημαντικές θετικές εξωτερικές οικονομίες που θα προέλθουν από τα μεγάλα έργα υποδομής της προηγούμενης δεκαετίας και η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Οσον αφορά τις υπόλοιπες συνιστώσες του ΑΕΠ, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται, ενισχυμένη από τη βελτίωση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος και το ευνοϊκό χρηματοοικονομικό πλαίσιο της καταναλωτικής πίστης. Οι εξαγωγές προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική διεύρυνση της διεθνούς ζήτησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και το άνοιγμα νέων εξαγωγικών αγορών, ειδικά στις βαλκανικές χώρες, όπου οι ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται κατά 2% ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια.

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση, η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και ιδίως οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των επενδύσεων, πολλές εκ των οποίων αφορούν εισαγωγές εξοπλισμού, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες κατά 7,2% ετησίως σε όγκο.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται επίσης να συνεχίσει την πτωτική πορεία του. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης προβλέπεται να είναι 2,8%. Αν και το παραγωγικό κενό παραμένει θετικό για όλη τη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ο ρυθμός αύξησης του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας αναμένεται να μειωθεί σταδιακά, από 4,2% το 2006 στο 2,6% το 2009.

Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι η «πραγματική κατά κεφαλήν αμοιβή» θα αυξάνεται αναλογικά με την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η απασχόληση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί την περίοδο 2007-2009 ως αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής απασχόλησης προβλέπεται να είναι 1,8%, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί σταδιακά από 9,2% το 2006 στο 6,5% το 2009.