ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

…και αρχή του Δ΄ ΚΠΣ με μεγάλες προσδοκίες

Με το Γ΄ ΚΠΣ να αναπτύσσει ταχύτητα για την τελική ευθεία, η κυβέρνηση καλείται να ενεργοποιήσει εντός του 2007 και το τέταρτο προγραμματικό πακέτο, γνωστό ως Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007 – 2013. Οι πόροι του ΕΣΠΑ φθάνουν συνολικά τα 31,2 δισ. ευρώ και η ελληνική πλευρά έχει ήδη αποστείλει στην Κοινότητα το επίσημο σχέδιο του ΕΣΠΑ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Με βάση την επεξεργασία του υπουργείου Οικονομίας, στην κοινοτική συμμετοχή που διαμορφώνεται στα 20,4 δισ. ευρώ, προστίθενται τα 10,6 δισ. ευρώ της εθνικής συμμετοχής, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των δεσμευμένων ποσών στα 31,2 δισ. ευρώ, χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται η ιδιωτική συμμετοχή. Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης, είναι η ενίσχυση της περιφέρειας στην οποία θα κατευθυνθεί το 82% των πόρων, που θα διοχετευθούν από δύο βασικά κοινοτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο 18% θα διατεθεί στην Αττική.

Η παράλληλη λειτουργία των δύο προγραμμάτων με τρόπο που θα αλληλοσυμπληρώνουν την αναπτυξιακή διαδικασία και θα υπηρετούν τους στόχους της Λισσαβώνας, είναι το στοίχημα που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, που αυτή τη φορά φέρει και την πλήρη ευθύνη τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης του τέταρτου πακέτου. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή του και σε αντίθεση με το Γ΄ ΚΠΣ, που αποτελούνταν από 24 προγράμματα, το ΕΣΠΑ περιλαμβάνει 14 επιχειρησιακά προγράμματα, εκ των οποίων τα 9 τομεακά και τα 5 περιφερειακά. Καθοριστικό ρόλο στη μεγιστοποίηση των συνεργιών των δύο προγραμμάτων, έχουν τα έργα γέφυρες, που αποτέλεσαν άλλωστε και μέρος της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Γ΄ ΚΠΣ. Πρόκειται για 180 μεγάλα και μεσαία έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου του Γ΄ ΚΠΣ και η ολοκλήρωσή τους μεταφέρεται στην επόμενη 8ετία.

Ενσωμάτωση ταμείων

Το ΕΣΠΑ ενσωματώνει μεταξύ άλλων, τις αλλαγές που εγκρίθηκαν το καλοκαίρι για τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία συρρικνώνονται σε τρία έναντι των πέντε ταμείων που είχαμε στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Χρ. Φώλιας έκανε λόγο για υψηλές απαιτήσεις, που αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του τέταρτου κοινοτικού πακέτου. Μεταξύ των αλλαγών που αναμένονται είναι η ανάληψη της πιστοποίησης των τελικών δικαιούχων, από ιδιωτικούς φορείς από την αγορά, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο της πιστοποίησης, ενώ νομοτελειακή θεωρείται και η μείωση των τελικών δικαιούχων, στο βαθμό που η πολυδιάσπαση αποτέλεσε μια από τις βασικές αδυναμίες του Γ΄ ΚΠΣ.