ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευεργετικός για τα μεσαία εισοδήματα ο νέος νόμος

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στόχευσαν στην ενίσχυση των εισοδημάτων των οικογενειών με δύο παιδιά και πάνω, μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τη φορολογική επιβάρυνση. Ο νέος όμως φορολογικός νόμος έχει ως βασικό άξονα τα μεσαία εισοδήματα. Οι αλλαγές που επέρχονται από 1-1-2007, με τη νέα φορολογική κλίμακα λειτουργούν ιδιαίτερα ευεργετικά για 610.000 φορολογούμενους που λαμβάνουν εισοδήματα από 23.000 – 30.000 ευρώ. Οι ανωτέρω φορολογούμενοι αποτελούν το 11% του συνόλου, ενώ καταβάλλουν το 22% των φόρων που εισπράττει το κράτος από τη φορολόγηση του εισοδήματος. Το σημαντικό ύψος των φόρων που αποδίδουν στην εφορία ετησίως «ανάγκασε» το οικονομικό επιτελείο να μειώσει τη φορολογική τους επιβάρυνση από 1-1-2007 επιδιώκοντας παράλληλα, μέσω των αλλαγών που επήλθαν, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον περορισμό της φοροδιαφυγής. Εκτιμάται από το οικονομικό επιτελείο ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των φορολογούμενων που δηλώνουν εισοδήματα της τάξεως των 30.000 ευρώ, υπολογίζοντας ότι θα εμφανισθούν εισοδήματα που σήμερα δεν δηλώνονται (για να γλιτώσουν από την υψηλή φορολογία), ενώ με αυτόν τον τρόπο δίδονται «κίνητρα» για ανεύρεση δεύτερης εργασίας ή βελτίωση της υφιστάμενης εισοδηματικής καταστασης.

Ωστόσο κι αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση ευνοεί σημαντικά τις οικογένειες, οι οποίες θα καταβάλουν σημαντικά μικρότερους φόρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από το νέο έτος περισσότεροι από 3.300.000 φορολογούμενοι δεν θα καταβάλουν φόρο εισοδήματος, ενώ με το νέο φορολογικό νόμο ενισχύονται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ως εξής:

1. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας από 1-1-2007 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 11.000 σε 12.000 ευρώ και 10.500 ευρώ από 9.500 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.

2. Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή 30% μέχρι ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ (έναντι 23.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) και περαιτέρω σταδιακή μείωση αυτού σε ποσοστό 29% για το έτος 2007.

3. Μείωση του συντελεστή 40% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, σε 39%για το 2007.

4. Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

5. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος του επιδόματος που λαμβάνουν οι πολύτεκνες μητέρες.

6. Μειώνεται ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία. Ο αναλογικός συντελεστής μειώνεται σε 3% για τους αξιωματικούς (από 6% που ισχύει σήμερα) και σε 1% για το κατώτερο πλήρωμα (από 3% που ισχύει σήμερα).

7. Επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα του φορολογούμενου ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στη δαπάνη εγκατάστασης συστήματος τηλεθέρμανσης, καθώς και στη δαποάνη για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγικής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ποσό της έκπτωσης δεν θα υπερβαίνει τα 700 ευρώ.

Ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:

1. Αυξάνεται από 1.900 ευρώ σε 2.400 ευρώ το ποσό της δαπάνης (χωρίς δικαιολογητικά) που αφαιρείται από το εισόδημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, ποσό 1.500 ευρώ για κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά.

3. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 9% σε ορισμένες συσκευές και τεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από άτομα με ειδικές ανάγκες.

4. Αυξάνεται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. το όριο των στεγαστικών αναγκών υπάρχουσας κατοικίας για την απαλλαγή των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω από τον φόρο μεταβίββασης ακινήτων κατά την αγορά νέας κατοικίας.