ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στόχος η συναινετική μείωση των Ταμείων σε 71

Τα 84 ταμεία (κύριας σύνταξης, ασθένειας και πρόνοιας) που είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα μειωθούν συναινετικά σε 71. Αυτός είναι ο στόχος όπου θέτει, μέχρι τον προσεχή Ιούνιο στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων ασφαλιστικών φορέων ο αμόδιος υπουργός κ. Σ. Τσιτουρίδης. Ηδη, από αύριο ξεκινά και επισήμως η ενοποίηση σε έναν Οργανισμό των φορέων ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών (του TEBE, του TAE και του ΤΣΑ).

Για το κεφάλαιο «ασφαλιστικό» το ενδιαφέρον εντοπίζεται στη μελέτη που έχουν αναλάβει να συντάξουν οι εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Παρότι μια πρώτη εικόνα αναμένεται το Μάρτιο, ολοκληρωμένη εικόνα του συνταξιοδοτικού προβλήματος δεν θα υπάρχει πριν από το φθινόπωρο.

Εως τότε, ίσως και μέχρι την άνοιξη, θα θεσμοθετηθεί ένα πάγιο σύστημα ελέγχου και διευθέτησης των οφειλών προς το IKA, τύπου «Τειρεσία» και θα επιχειρηθεί η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Ηδη για το θέμα έχει συσταθεί Επιτροπή υπό την προεδρία του υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ Π. θωμόπουλο. H Επιτροπή ζήτησε και πήρε ένα μήνα διορία για την τελική έκθεση που θα υποβάλει στα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας και δεν αποκλείεται να καταθέσει τις προτάσεις της μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.

Μέσα στο 2007 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση της δαιδαλώδους ασφαλιστικής νομοθεσίας. Μεγάλης σημασίας θα είναι η απλοποίηση που θα προσφέρει στις σχέσεις ασφαλισμένων με το Δημόσιο και τα ταμεία η σύνταξη του Εθνικού Μητρώου ασφαλισμένων, εργοδοτών, συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ) και η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA). Επίσης, εντός των πρώτων μηνών του 2007 αναμένεται να οριστικοποιηθεί με Σχέδιο Νόμου εάν το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (KHYKY) θα μετατραπεί σε Γενική Γραμματεία του υπουργείου Απασχόλησης ή σε μονομετοχική A.E Ηλκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο των εξαγγελιών για το 2007 είναι και η ενεργοποίηση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, της υπηρεσίας που συστάθηκε για τον έλεγχο και την ηλεκτρονική επεξεργασία των δαπανών υγείας που επιβαρύνουν υπέρμετρα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αγνωστο παραμένει εάν θα κλείσει εντός του έτους η διαδικασία για την αναμόφωση Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Στο κεφάλαιο «ανεργία» η αποτελεσματικότητα του υπουργείου θα κριθεί από το εάν κατορθώσει να επιτύχει τον κοινοτικό στόχο για την παροχή τουλάχιστον μιας ευκαιρίας απασχόλησης (ή κατάρτισης) σε κάθε νέο άνεργο μέχρι 25 ετών πριν κλείσει ένα εξάμηνο αναζήτησης εργασίας. Για τον ΟΑΕΔ ο βασικός στόχος του 2007 αφορά την εφαρμογή της διάταξης που ψηφίστηκε και αφορά τη μετατροπή των υπηρεσιών του σε ενιαία σημεία εξυπηρέτησης (one- stop shops).

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ρύθμιση για τη σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης, ενώ ο υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γερ. Γιακουμάτος έχει αναλάβει την προετοιμασία εργασιακού Νόμου ο οποίος θα τεθεί προς διαβούλευση προς τους κοινωνικούς εταίρους εντός του Ιανουαρίου. Με αυτό θα ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν την ισχυροποίηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Με το ίδιο Σχέδιο Νόμου θα ρυθμιστούν θέματα ΟΑΕΔ, Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.

Ταυτοχρόνως, εντός του 2007 προγραμματίζεται αναμόρφωση του συστήματος διορισμών των ανθρώπων με αναπηρίες (AMEA) ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την αναμόρφωση του N. 2643/98 έχει συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο Επιτροπή με πρόεδρο τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Κόντο.

Εξελίξεις αναμένονται και στο πεδίο των διακρατικών συμφωνιών για το συνταξιοδοτικό (με την Αυστραλία), ενώ θα προχωρήσει και η δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου για την Κοινωνική Αλληλεγγύη.

Επίσης, μέχρι το Μάρτιο το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου, ώστε να ανταποκριθεί στα ερωτήματα που τέθηκαν από την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο επίπεδο των συνδικάτων, ο προγραμματισμός αποτελεί μια αρκετά γενική έννοια. Οι περισσότερες συμβάσεις είναι διετείς κι επομένως δεν αναμένονται εξελίξεις σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για το μισθολογικό. Πάντως, σημαντικό για τη ΓΣΕΕ και τον προσανατολισμό της είναι το εκλογικό και απολογιστικό της Συνέδριο τον προσεχή Μάρτιο (15-18).