ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πόρισμα καθορίζει τις παρεμβάσεις στα πετρελαιοειδή

To πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που αναμένεται στις 3 Ιανουαρίου, θα δώσει τον «τόνο» των πολιτικών παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν για τη λειτουργία της αγοράς πετρελαιοειδών. H αγορά καυσίμων βρέθηκε στο στόχαστρο της Επιτροπής τον περασμένο Αύγουστο, όταν το υπουργείο Ανάπτυξης διαπίστωσε ενδείξεις εναρμονισμένης πρακτικής τιμών και ο υπουργός Δ. Σιούφας έδωσε εντολή για ενδελεχή έρευνα.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της και έλαβε υπόψη της τις θέσεις των φορέων της αγοράς, κατέληξε σε προτάσεις τις οποίες θα υποβάλει στον υπουργό Ανάπτυξης. Πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας στα πρατήρια, άνοιγμα του επαγγέλματος των ιδιοκτητών βυτιοφόρων και αύξηση των εισαγωγών προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας, είναι μερικές από τις προτάσεις της Επιτροπής, που όμως έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν πολλές φορές από αρμόδιους φορείς.

Γραπτές πιστώσεις

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης σαφή προσδιορισμό της τιμής με την οποία πωλούν καύσιμα οι εταιρείες στα πρατήρια και υποχρέωσή τους να παρέχουν γραπτώς τις πιστώσεις στα πρατήρια και όχι προφορικώς.

Το σύνολο των προτάσεων επιχειρεί να απαντήσει στο μέγα πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού και των στρεβλώσεων που επικρατούν, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας, σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων.

Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής και κυρίως τις οριστικές αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, που έχει τον τελευταίο λόγο για την οργάνωση και τη λειτουργία της αγοράς.