ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλάσσονται οι συνεταιρισμοί του φόρου εισφοράς

Νόμιμη είναι η απαλλαγή των αγροτικών συνεταιρισμών από την υποχρέωση καταβολής του φόρου εισφοράς, αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με χθεσινή απόφασή του που δικαιώνει το ελληνικό Δημόσιο. Αντιθέτως, με την ίδια απόφασή του κρίνει ότι δεν δικαιολογείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία η απαλλαγή των πάσης φύσεως ναυτιλιακών εταιρειών από τον φόρο σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας τους από άλλο κράτος-μέλος.

Η υπόθεση, που έφθασε στο Δικαστήριο κατόπιν προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστιάζεται στο νόμο 1676/86, ο οποίος ρυθμίζει τα της έμμεσης φορολόγησης των εταιρειών, προβλέποντας μεταξύ άλλων την επιβολή φόρου εισφοράς σε εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους από άλλο κράτος-μέλος, στο οποίο δεν υπάγονται σε τέτοιο φόρο.

Παράλληλα όμως, ο νόμος απαλλάσσει από τον φόρο εισφοράς αφ’ ενός τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αφ’ ετέρου τις «κάθε μορφής» ναυτιλιακές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους από άλλες κοινοτικές χώρες στην Ελλάδα.

Για το Δικαστήριο, η απαλλαγή των αγροτικών συνεταιρισμών από τον φόρο εισφοράς είναι σύννομη καθώς αυτοί εμπίπτουν στις κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες, πράγματι, επιτρέπεται η φοροαπαλλαγή.