ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ξένο fund περί το 18% της Euromedica

Με 50 εκατ. ευρώ εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica η ξένη εταιρεία Noonday Asset Management που είναι θυγατρική του ομίλου Farallon. Η είσοδός της στο κεφάλαιο της εισηγμένης θα γίνει μέσω αύξησης κεφαλαίου, ύψους 60 εκατ. ευρώ. Τα 10 εκατ. ευρώ που απομένουν έχει δεσμευτεί να τα καλύψει η μητρική Αxon.

Η Noonday Asset Management -η οποία με αυτήν την τοποθέτηση κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο επιχειρηματικό σκηνικό στην Ελλάδα- ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού HealthCare Investors LLC, η οποία και θα είναι ο μέτοχος της Εuromedica.

Η Healthcare τελεί υπό τη διαχείριση της Farallon Capital Management και θα έχει ως σύμβουλο τη Noonday Asset Management. H Farallon και η Νoonday είναι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και διαχειρίζονται μαζί συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 26 δισ. δολάρια.

Βάσει της συμφωνίας, η Healthcare θα ελέγχει το 16,4% της Εuromedica.

Ηδη ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Euromedica στην οποία η διοίκηση θα προτείνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ με μερική παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Θα προταθεί να εκδοθούν συνολικά 7,5 εκατομμύρια νέες μετοχές οι οποίες θα διατεθούν προς 8 ευρώ εκάστη. Σύμβουλος είναι η Τράπεζα Πειραιώς.