ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποίηση στους ΟΤΑ για τη διαχείριση 5 δισ. του Δ΄ ΚΠΣ

Ενα νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κοινοτικών πόρων πρόκειται να εγκαινιαστεί κατά το Δ΄ ΚΠΣ σε όλους τους οργανισμούς τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της χώρας, που θα βοηθήσει στη διαδικασία επιβεβαίωσης της επάρκειας των φορέων οι οποίοι θα διαχειριστούν περισσότερα από πέντε δισ. ευρώ, κατ’ ελάχιστον. Πρόκειται για την πολυσυζητημένη πλέον «Πιστοποίηση», που επελέγη ως μοντέλο διαχειριστικό από την πολιτεία μετά από μακρόχρονη διαβούλευση.

Στο εξής λοιπόν οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα είτε να αυτοπιστοποιηθούν, είτε να προσφύγουν στον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ) προκειμένου να τις πιστοποιήσει εκείνος, είτε πάλι να αναζητήσουν κάποια εταιρεία στην ελεύθερη αγορά που θα τους βοηθήσει στη διαδικασία πιστοποίησης

Οι μεγάλοι δήμοι της χώρας είναι ήδη έτοιμοι να πιστοποιηθούν καθώς έχουν μακρά εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών πόρων. Το πρόβλημα είναι οξύτερο και εντονότερο για τους δήμους της περιφέρειας που έχουν δηλωμένα μικρή εμπειρία.

Αλλωστε η προσπάθεια καταβάλλεται για την ενίσχυση των περιφερειακών δήμων μιας και η νέα προγραμματική περίοδος δεν αφορά τόσο τους δήμους του Λεκανοπεδίου όσο τους περιφερειακούς.

Επίσης, στην καλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων θα συμβάλλει και η δημιουργία της αυτοδιοικητικής ανώνυμης εταιρείας, «ΔΗΜΟΣ Α. Ε.» που θα παρέχει τεχνική, οικονομική και νομική βοήθεια στους δήμους που θα θελήσουν να εντάξουν και να ωριμάσουν έργα. Αντίστοιχος φορέας θα δημιουργηθεί και για τις νομαρχίες, η «ΝΟΜΟΣ Α. Ε» που επίσης θα λειτουργεί επικουρικά στους νομάρχες.