ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων της Ρουμανίας

Στα επίπεδα που βρισκόταν η ελληνική αγορά κατοικίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εκτιμάται ότι κινείται σήμερα η αγορά της Ρουμανίας, καθώς η οικοδομική ανάπτυξη δεν περιορίζεται πλέον στο Βουκουρέστι, αλλά επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας-μέλους της Ε.Ε. Η Τιμισοάρα, η Κωστάντζα, η Μπραΐλα και το Μπρασόφ είναι ορισμένες από τις ανερχόμενες πόλεις, όπου οι ευκαιρίες είναι ακόμα μεγαλύτερες από το Βουκουρέστι των 36.000 υπό κατασκευήν κατοικιών. Οπως επισημαίνουν ειδικοί, η ζήτηση για κατοικίες είναι πολύ μεγάλη, καθώς οι στεγαστικές ανάγκες είναι σημαντικές. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το ρίσκο που προτίθεται να λάβει κανείς, οι ευκαιρίες για κεφαλαιοποίηση σημαντικών υπεραξιών σε σύντομο χρονικό διάστημα (18-24 μήνες) είναι αξιόλογες, πάντοτε με τη δέουσα προσοχή και με την καθοδήγηση φερέγγυων επαγγελματιών.