ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη σας κίνηση μπορεί να γίνει με μόλις 50.000 ευρώ

Η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς ακινήτων έχει μόλις ξεκινήσει κι έχει «πολύ δρόμο να διανύσει» έως ότου ολοκληρωθεί ο ανοδικός κύκλος των τιμών, επισημαίνουν οι αναλυτές. Επιπλέον, δεν απαιτούνται μεγάλα ποσά για να τοποθετηθεί κανείς στην αγορά, αφού ακόμα και 50.000-70.000 ευρώ είναι αρκετά, τουλάχιστον για την αγορά εκτός σχεδίου εκτάσεων. Θετικό στοιχείο είναι και το ξεκάθαρο φορολογικό καθεστώς. Αν πρόκειται για φορολόγηση εταιρείας, ο φόρος είναι μόλις 16% επί των κερδών. Εν προκειμένω, οι αγορές ακινήτων φορολογούνται με μόλις 1% επί της αξίας (ασφαλώς δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών αξιών) ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής. Θετικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλες βαλκανικές χώρες, όπως π.χ. η Σερβία, ή τμήματα της Βουλγαρίας, η Ρουμανία έχει αξιόπιστο κτηματολόγιο.

Οι γενικοί επενδυτικοί κανόνες μιας απλής επένδυσης σ’ ένα συγκεκριμένο έργο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τη βραχυπρόθεσμη επένδυση (διάρκεια 12-18 μήνες), τη μεσοπρόθεσμη επένδυση (διάρκεια 24-36 μήνες) και τη μακροπρόθεσμη επένδυση (άνω των 36 μηνών). Σύμφωνα με τη More, η ιδανική περίοδος πώλησης προσδιορίζεται στους 18-24 μήνες από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Οσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων, αναμφισβήτητα η κατοικία προσφέρει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης της σχετικής αγοράς, αρκεί να κάνει κανείς τη σωστή επιλογή. Αντίστοιχα, αν τοποθετηθεί κανείς από την περίοδο της έναρξης κατασκευής ενός εμπορικού ακινήτου (κτίρια γραφείων, ή εμπορικά καταστήματα), ενός εμπορικού κέντρου, ή ενός ξενοδοχείου, μπορεί να πετύχει απόδοση 13%-16% επί του αρχικού του κεφαλαίου. Αν αγοράσει κάποιο σχετικό ακίνητο ολοκληρωμένο, με σκοπό την εκμετάλλευσή του, η ετήσια απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 6,5% και 8%. Αυτές ακριβώς οι σημαντικές προοπτικές υπεραξιών έχουν τροφοδοτήσει τις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων της Ρουμανίας, καθώς οι ευκαιρίες υπάρχουν και είναι πολλές. Γι’ αυτό, άλλωστε, εσχάτως εκδηλώνεται σημαντικό ενδιαφέρον και από ιδιώτες Ελληνες επενδυτές.