ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Μικρομεσαίες

Ερευνα του EBEA σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Kapa-Research δείχνει ότι μία στις τρεις μικρομεσαίες θεωρεί δύσκολη την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Μεγαλύτερη δυσκολία συναντούν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της μεταποίησης και όσες απασχολούν λιγότερο από 9 άτομα προσωπικό.