ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβολή επιπλέον σύνταξης στους συνταξιούχους του ΟΓΑ

Την πρόταση δημιουργίας υπουργείου Περιβάλλοντος και Τουρισμού καταθέτει ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Γιώργος Δρακόπουλος.

Οπως τονίζει στην «Κ» ο κ. Δρακόπουλος, τα θέματα του περιβάλλοντος γίνονται ολοένα και σημαντικότερα και κυριαρχούν ήδη στην καθημερινότητα και σε όλες τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το περιβάλλον αποτελεί το βασικότερο συστατικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος και είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού κάθε τουριστικής επιχείρησης. Σύμφωνα με τον κ. Δρακόπουλο, η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την τουριστική ανάπτυξη, οι δε τουριστικές επενδύσεις για να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, πρέπει να πληρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια αειφορίας. Η σχέση, λοιπόν, τουρισμού και περιβάλλοντος είναι προφανώς σχέση άμεσης εξάρτησης. Στο πλαίσιο αυτό ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου τονίζει ότι η σχέση αυτή θα ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο εάν ενσωματωθούν σε μια κοινή πολιτική το περιβάλλον και ο τουρισμός, εξασφαλίζοντας έτσι ένα πλαίσιο παράλληλης, ορθολογικής και αειφόρου ανάπτυξης. Ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης αυτής της προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός υπουργείου Περιβάλλοντος – Τουρισμού (Υ.ΠΕΡ.ΤΟΥΡ.). Σύμφωνα με τον κ. Δρακόπουλο υπάρχει μια αντίληψη από ορισμένους ότι ο τουρισμός επιβαρύνει το περιβάλλον και δυστυχώς ένα τμήμα της κοινής γνώμης όχι απλά ενστερνίζεται αυτή την άποψη, αλλά διαμορφώνει και αντιτουριστική με την επιχειρηματική διάσταση του όρου συνείδηση. Ωστόσο, τονίζει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική καθώς η τουριστική δραστηριότητα επιβαρύνει και καταστρέφει το περιβάλλον εκεί όπου είτε δεν εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία, είτε υπάρχει έλλειμμα νομοθετικό. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ενσυνείδητος και σοβαρός τουριστικός επιχειρηματίας περιέρχεται σε δυσχερή θέση, ενώ ευνοείται ο ευκαιριακός και ασυνείδητος και δυστυχώς τέτοιοι υπάρχουν αρκετοί.

Καταλήγοντας ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου υπογραμμίζει ότι η κοινή πολιτική για το περιβάλλον και τον τουρισμό θα περιγράψει με σαφήνεια το πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης με αειφορικούς περιβαλλοντικούς όρους. Το όφελος για το περιβάλλον είναι προφανές, αφού θα καταφέρει να ελέγξει και να αποτρέψει ακρότητες και υπερβάσεις που παρατηρούνται σε διάφορες μορφές τουριστικών επενδύσεων. Από την άλλη μεριά, το όφελος για τον τουρισμό, πέρα από την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αειφορίας, είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των τουριστικών επενδύσεων, μιας και ένα μεγάλο τμήμα της γραφειοκρατίας που σήμερα υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, θα μεταφερθεί στο Υ.ΠΕΡ.ΤΟΥΡ.