ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικές αυξήσεις 7,1% θα ζητήσει η ΓΣΕΕ

Ονομαστικές αυξήσεις 7,1% θα διεκδικήσει για τους κατώτερους μισθούς η ΓΣΕΕ ενόψει της συλλογικής διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας του 2008.

Χθες, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης του INE για την ελληνική οικονομία, οι πρόεδροι της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, κ. Γ. Παναγόπουλος και Σπ. Παπασπύρος, προέταξαν τη διεκδίκηση της αναδιανομής του εισοδήματος με αλλαγές και στο φορολογικό σύστημα προς όφελος των μισθωτών, ζήτησαν ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας και χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης.

Υποστηριζόμενοι από τα συμπεράσματα της έκθεσης, τόνισαν ότι προέχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα, η οποία δεν βελτιώθηκε παρά τη διαχρονική μείωση του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας.

Σύμφωνα και με την έκθεση, το κόστος εργασίας ανερχόταν το 2006 στο 81% του μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παραμένει το χαμηλότερο στην E.E. των «15».

Ωστόσο, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% των προηγμένων χωρών της E.E. που έχουν θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, η έκθεση διαπιστώνει ότι κατά την περίοδο 2005-2006 επιτεύχθηκαν αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών στο ύψος των αυξήσεων της παραγωγικότητας της εργασίας, με αποτέλεσμα το μερίδιο της εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα να διατηρηθεί σταθερό χωρίς αναδιανομή σε βάρος του εισοδήματος.

Ομως, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, για να διατηρηθεί και την περίοδο 2007-2008 αυτή η σταθερότητα, πρέπει οι τελικές αυξήσεις των ονομαστικών αποδοχών να ισούνται με το άθροισμα του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Πάντως, η έκθεση του INE αμφισβητήθηκε έντονα από τη συνδικαλιστική παράταξη ΔΑΚΕ.