ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσβλέπουν σε μεταρρυθμίσεις τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια

Επιπτώσεις αλλά μόνο βραχυπρόθεσμες θα έχει η προεκλογική και μετεκλογική περίοδος για την αγορά εκτιμούν στελέχη από τον κλάδο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, επισημαίνοντας ότι το ελληνικό χρηματιστήριο επηρεάζεται σαφώς από το κλίμα των διεθνών χρηματαγορών. Μεταρρυθμίσεις που θα διευρύνουν το πεδίο επενδύσεων των ΑΕΕΧ, εκτιμούν ότι θα τονώσει τον εδώ και χρόνια απαξιωμένο κλάδο και ίσως έτσι δημιουργηθεί περιθώριο αναγέννησής του.

Στην άποψη αυτή συγκλίνουν τα περισσότερα στελέχη των επενδυτικών εταιρειών, καθώς προβλέπουν ότι οι πιθανότητες να αναδειχθεί μία αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι περισσότερες. Συγκλίνουν επίσης στην εκτίμηση ότι αν στο τιμόνι της χώρας βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα επιφέρει νευρικότητα στην αγορά, ώσπου να προσαρμοστεί το νέο υπουργικό επιτελείο στα καθήκοντά του.

«Το μόνο κακό σενάριο, το οποίο θεωρώ και λιγότερο πιθανό, είναι η μη αυτοδύναμη κυβέρνηση, οπότε και θα περάσει ένα μεγάλο διάστημα ακυβερνησίας, ώστε να βρεθούν οι συμμαχίες και να ολοκληρωθούν οι ζυμώσεις για τη δημιουργία της νέας κυβέρνησης», αναφέρει ο κ. Γιώργος Ασημακόπουλος Γ’ αντιπρόεδρος της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών και πρόεδρος της Euroline ΑΕΕΧ.

Ως προς το μέλλον του κλάδου των επενδυτικών και ποιές είναι οι προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση, κύκλοι διαχειριστών αναφέρουν ότι θα ωφελούσε σημαντικά αν ετροποποιείτο το ισχύον φορολογικό καθεστώς που διέπει τις ΑΕΕΧ και τα Αμοιβαία Κεφάλαια με ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις, ενώ θα τόνωνε περαιτέρω μία κυβερνητική απόφαση, βάσει της οποίας οι επενδυτές που αποταμιεύουν σε ΑΕΕΧ ή Αμοιβαία να απολαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.

«Η εγχώρια αγορά αν και έχει άμεση σχέση και σύνδεση με τις ξένες χρηματαγορές και επιπλέον φέτος απολαμβάνει καλά αποτελέσματα των τραπεζών και των εισηγμένων εταιρειών, ωστόσο χρειάζεται μία σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση», αναφέρει η κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, διευθύνουσα σύμβουλος της Interinvest AEEX. Αρνητικές επιπτώσεις για την αγορά, εκτιμά ότι θα επιφέρουν τυχόν δυσμενείς αλλαγές στο παγκόμσμιο και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, αναφέροντας ενδεικτικά μία αύξηση των επιτοκίων ή κατάρρευση και άλλων hedge funds, ή μείωση κερδών των εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρειών.