ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμένεται μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά

Τα νέα φορολογικά μέτρα αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην αγορά, καθώς η κατάργηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά πρώτης κατοικίας θα προσδώσει μεγαλύτερη κινητικότητα, σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα υποτονικότητα. Ωστόσο, θα ήθελα να θέσω μία σειρά από ερωτήματα, τα οποία χρήζουν απάντησης, ή έστω διευκρίνησης κατά την άποψή μου.

Καταρχάς δεν έγινε αναφορά στο πότε ακριβώς θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο για την πρώτη κατοικία. Αν καθυστερήσει, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παγώσει η αγορά, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μεταθέσουν χρονικά τις όποιες κινήσεις τους. Δεύτερον, δεν γίνεται για άλλη μία φορά καμία νύξη για τους άγαμους, που είναι μία κοινωνική κατηγορία που έχει αγνοηθεί.

Τρίτον, δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος ισχύος του μέτρου της απαλλαγής του φόρου μεταβίβασης για πρώτη κατοικία. Σήμερα, οι όποιες απαλλαγές δίνουν μία περίοδο τριών ετών, εντός της οποία αν πραγματοποιηθεί αγοραπωλησία, ο ευνοημένος φορολογικά πολίτης, καλείται να επιστρέψει το φορολογικό του κέρδος. Αν π.χ. ο χρόνος επεκταθεί στα 10 χρόνια, θα προκύψει εκ των πραγμάτων δέσμευση του αγοραστή, που δεν θα μπορεί εύκολα να μεταπωλήσει το ακίνητό του.

Αν και ως Σύλλογος Μεσιτών, κρίνουμε τα μέτρα θετικά, εντούτοις θα θέλαμε και περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως η μείωση του φόρου μεταβίβασης (για όλα τα ακίνητα) στο ήμισυ, δηλαδή στο 5,5%, αλλά και κατάργηση του φόρου υπεραξίας (υπερτιμήματος).

*Πρόεδρος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αττικής.