ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδράσεις από 4 περιβαλλοντικές οργανώσεις

Την άμεση δημοσιοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας που υπογράφηκε προχθές ανάμεσα στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) και τον δήμο Ζαχάρως ζητούν τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, και συγκεκριμένα η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Μεσόγειος SOS και ο Αρχέλων.«Ο δήμος, με τη διαχείριση των επενδύσεων αυτών, στοχεύει στη βελτίωση και ενδυνάμωση της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης, μέσω της δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και χώρων αναψυχής αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΕΔ», ωστόσο δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή. «Αξίζει να αναφερθεί ότι σχέδια καταχρηστικής αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής έχουν επανειλημμένως απασχολήσει τα ΜΜΕ. Εξάλλου, είναι γνωστή η πάγια νομολογία του ΣτΕ αντίθετα στην αλόγιστη ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών» επισημαίνεται από τις οργανώσεις, δεδομένου ότι τμήματα της συγκεκριμένης περιοχής είναι ενταγμένα στο Δίκτυο Natura 2000 και οι εγκαταστάσεις που μπορούν να γίνουν στην περιοχή είναι περιορισμένες.