ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με εγγύηση Δημοσίου οι ρυθμίσεις οφειλών για επιχειρήσεις στους πληγέντες νομούς

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους πληγέντες νομούς προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξεδόθη χθες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπονται:

1) Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80% για τη ρύθμιση των μέχρι 25-08-2007 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών που προέρχονται από δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε ένα νέο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί σε ίσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από 25-08-2007 μέχρι 31-12-2009. Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος. Η πρώτη δόση του εν λόγω δανείου θα καταβληθεί την 30-06-2010.

Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα ισχύει για το 80% των ρυθμιζόμενων οφειλών και των αναλογούντων σ’ αυτές τόκων και μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

2) Η παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80%, για χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης, πενταετούς διάρκειας συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν.

Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση οφειλές και τα δάνεια για νέα κεφάλαια κίνησης δεν δύναται να προσδιορισθεί και θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».