ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το φυσικό αέριο στην Κρήτη ώς το 2012

H απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης για εισαγωγή φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης, οδηγεί τη ΔΕΗ σε αναθεώρηση του αναπτυξιακού της προγράμματος στο νησί. Οπως ανακοινώθηκε χθες, η ΔΕΗ υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για την τροποποίηση της άδειας παραγωγής που αφορούσε την ανάπτυξη νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού στη Θέση Κορακιά, αποτελούμενο από συνολικής ισχύος 250 MW. Κατέθεσε επίσης αίτηση για μία επιπλέον άδεια παραγωγής ισχύος 250 MW προκειμένου να εγκατασταθούν τελικά δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, καθαρής συνολικής ισχύος 500 MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ η πρώτη μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2012 και η δεύτερη στις αρχές του 2014. Υπενθυμίζεται ότι στις 3/9/07 αποφασίσθηκε από κοινού από το υπουργείο Ανάπτυξης, το ΔΕΣΦΑ και τη ΔΕΗ Α.Ε., η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης το 2012, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και λοιπών ενεργειακών αναγκών, της οικονομίας του νησιού. To κόστος του έργου προβλέπεται στα 300 εκατ. ευρώ.

Το φυσικό αέριο θα ενταχθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά, στο βόρειο τμήμα του νησιού, στα όρια των Νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου.

Με την ολοκλήρωση του Ενεργειακού Κέντρου της Κορακιάς, τονίζει η ΔΕΗ, παρέχεται η δυνατότητα για:

– Τη σταδιακή κατάργηση των Μονάδων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, η οποία προβλέπεται στην Προγραμματική Συμφωνία Γαζίου.

– Τη βελτίωση της αξιοπιστίας του Συστήματος.

– Την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια.

– Τη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον περιορισμό της λειτουργίας Μονάδων με υψηλότερο κόστος καυσίμου.

– Τον δραστικό περιορισμό των εκπομπών ρύπων.