ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προεκλογική ένταση για τους φόρους στα ακίνητα

Η αντιπολίτευση θεωρεί τις προτάσεις της Ν.Δ. προνομιακές που ευνοούν την μεταβίβαση μεγάλων κληρονομιαίων περιουσιών, ενώ αντίθετα δεν ευνοούν τις μικρές μεταβιβάσεις των νοικοκυριών.

Απέναντι στις κατηγορίες αυτές, η Ν.Δ. θεωρεί ότι η απαλλαγή από κάθε φόρο στην πρώτη κατοικία είναι κοινωνικό μέτρο και συμβάλλει στη λύση του δημογραφικού προβλήματος.

Πέρα από αυτό όμως, η Ν.Δ. αντιστρέφει το παραπάνω επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο το 2002 με τον Νόμο 3091/02 έκανε ανατροπή στη φορολογία της μεταβίβασης των μετοχών των Ανωνύμων Εταιρειών από τους γονείς στα παιδιά με φόρο 1,2%.

Με αυτόν τον τρόπο, τεράστιες περιουσίες με ακίνητα που έχουν οι Ανώνυμες Εταιρείες είτε αυτά είναι επαγγελματικά είτε είναι αστικά ακίνητα, μεταβιβάζονται στα παιδιά ουσιαστικά με ελάχιστο φόρο, ενώ αν τα ίδια ακίνητα μεταβιβάζονταν με τις κλίμακες του φόρου κληρονομιάς θα είχαν φορολογική επιβάρυνση πάνω από 20%.

Και, βέβαια, η άποψη αυτή εκφράζει κοινωνικές ανισότητες, αφού όλοι οι απλοί φορολογούμενοι και μικροϊδιοκτήτες δεν έχουν καμία σχέση και δεν κατέχουν μετοχές.