ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική αγορά ακινήτων στη δίνη των εξελίξεων

Ευάλωτη στις επιπτώσεις από την πιστωτική κρίση των ΗΠΑ είναι η ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με ανάλυση της MorgaStanley. Οπως αναφέρει ο ξένος οίκος, ένα μέρος της μεγάλης ανόδου των τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα οφείλεται σε κερδοσκοπία. Στην ίδια κατηγορία με την ελληνική αγορά εντάσσει και εκείνες της Ισπανίας, της Δανίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Η MorgaStanley αναλύει τα «κανάλια» μέσα από τα οποία θα μπορούσε να περάσει η κρίση από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη και διαπιστώνει ότι αυτά είναι το εμπόριο, τα ακίνητα και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.