ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέσμη προτάσεων από τον ΣΕΤΕ για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού

Μία σειρά θεμάτων τα οποία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης προσδιορίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου κυβερνητικού σχήματος.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σταύρος Ανδρεάδης μιλώντας στην «Κ» προτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Να γίνει πρωταγωνιστικός ο ρόλος του τουρισμού στον συνολικό σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής και να σχεδιαστεί η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Δεδομένου ότι ο τουρισμός δεν είναι ένας τομέας που λειτουργεί μόνος του, είναι επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού και επεμβάσεων για τη διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

– Να γίνουν αλλαγές στο νέο διοικητικό σχεδιασμό της χώρας (περιφέρειες, νομαρχίες και Τοπική Αυτοδιοίκηση) ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά και με διακριτούς ρόλους σε αυτή.

– Να δοθεί προτεραιότητα στη σύνδεση του τουρισμού με το περιβάλλον και βελτιστοποίηση της σχέσης αυτής με κριτήρια αειφορίας μέσω του χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει επίσημα ουσιαστικός διάλογος για το χωροταξικό, το αρχικό κείμενο του οποίου απέχει σημαντικά από το να εξυπηρετεί την αειφορία και τους στόχους της τουριστικής πολιτικής με όρους περιβάλλοντος.

– Να υποβληθούν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο σε επίπεδο προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και σε επίπεδο προσέλκυσης διεθνούς και εγχώριας ζήτησης.

Ο κ. Ανδρεάδης υπογραμμίζει ότι «το επίπεδο της τουριστικής εμπειρίας που απολαμβάνουν οι ξένοι επισκέπτες δεν μπορεί να διαφέρει από το επίπεδο της καθημερινότητας που απολαμβάνουν οι Ελληνες πολίτες».

Επίσης, τονίζει ότι ο τουριστικός τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πρόοδο της χώρας μας, καθώς η συμβολή της τουριστικής οικονομίας στο ΑΕΠ ξεπερνά το 18% και η συνολική απασχόληση, περίπου 900.000 θέσεις εργασίας, ξεπερνά το 19% του συνόλου των απασχολουμένων. Τα έσοδα από τον τουρισμό προσεγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Επιπλέον αυτών, ο τουρισμός είναι ο κατ’ εξοχήν μοχλός της περιφερειακής ανάπτυξης.