ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο επίκεντρο η πάταξη του λαθρεμπορίου

Αμετακίνητος ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αν. Μπέζας, ο οποίος θα διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό του στην Καραγιώργη Σερβίας. Η ανασύσταση του ελεγκτικού μηχανισμού και η πάταξη του λαθρεμπορίου θα αποτελέσει το κύριο έργο του κ. Μπέζα, με στόχο αφενός τη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των φορολογικών αρχών και των φορολογουμένων, αφετέρου την τόνωση των δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η εκ βάθρων αναδόμηση του ελεγκτικού μηχανισμού με νέες μονάδες κρούσης αλλά και παροπλισμό όσων υπαλλήλων χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Στον τομέα των καυσίμων, έχει ήδη κατατεθεί το πόρισμα της επιτροπής και σύντομα οι προτάσεις θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της κυβερνητικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα.

Ενα από τα έργα που θα ολοκληρωθούν στους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους είναι και το περιβόητο περιουσιολόγιο. Περισσότερα από 30.000.000 ακίνητα έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από την 1-1-2008. Το περιουσιολόγιο βασίζεται στις δηλώσεις Ε9 που υπέβαλαν από το 2005 μέχρι σήμερα περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και 185.000 εταιρείες. Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ακινήτων η εφορία θα γνωρίζει επ’ ακριβώς τα ακίνητα που κατέχουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. Η εφορία θα γνωρίζει, δηλαδή, τα ακίνητα που έχουν οι φορολογούμενοι, την αξία τους και πότε αποκτήθηκαν και από ποιους. Παράλληλα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου θα μπορούν να ελέγχουν:

1. Εάν οι νέοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ως τεκμήριο το τίμημα που κατέβαλαν για την απόκτηση του ακινήτου.

2. Εάν το ύψος του τιμήματος που δήλωσαν οι νέοι ιδιοκτήτες-αγοραστής είναι ίδιο με αυτό που δήλωσε ο πωλητής.

3. Εάν ο αγοραστής καλύπτει με τα εισοδήματά του ή με άλλες νόμιμες πηγές εσόδων την αξία των ακινήτων που απέκτησε (έλεγχος «πόθεν έσχες»).

4. Εάν δηλώνονται εισοδήματα από αποκτηθέντα ακίνητα κ.λπ.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα πιστοποιηθούν στο σύστημα taxis θα μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικό δηλωθείσας περιουσιακής κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να ενημερωθούν για το ιστορικό μεταβολών περιουσιακής κατάστασης. Οι πιστοποιημένοι πολίτες-χρήστες του TAXISNet είναι σήμερα περίπου 1.700.000.