ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερχεται κύμα αγωγών για τις χρεώσεις καρτών

Τον δρόμο σε χιλιάδες καταναλωτές να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τις τράπεζες ανοίγουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Πρωτοδικείου της Αθήνας με τις οποίες κηρύχθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί 14 όροι οι οποίοι περιγράφονται σε τραπεζικές συμβάσεις για δάνεια, πιστωτικές κάρτες και καταθέσεις.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με αφορμή προσφυγή της ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία προαναγγέλλει ότι θα υποβληθούν και άλλες συναφείς αγωγές προκειμένου οι καταναλωτές να αποζημιωθούν και να πάρουν πίσω τα χρήματά τους ως παρανόμως εισπραχθέντα.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, υπολογίζεται ότι οι τράπεζες εισπράττουν περισσότερα από 280 εκατομμύρια ευρώ ετησίως παράνομα βάσει δύο εκ των 14 όρων που κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί από το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Ο ένας αφορά την επιβάρυνση με έξοδα από 3 έως 20 ευρώ για τις αναλήψεις χρημάτων μέσω πιστωτικών καρτών και ο δεύτερος τη χρέωση με αναδρομικούς τόκους υπερημερίας των ποσών που δεν εξοφλήθηκαν αμέσως από τη χρήση της κάρτας υπολογίζοντας τους τόκους από την ημέρα της συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί οι όροι των συμβάσεων που αφορούν έξοδα ύψους 550 έως 1.500 ευρώ για εξέταση αιτήματος δανειοδότησης, προμήθεια 1,40 ευρώ για κατάθεση ποσού σε λογαριασμό τρίτου προσώπου, προμήθεια 50 ευρώ για να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση προκειμένου να γίνει μεταφορά οφειλών σε άλλη τράπεζα, έξοδα κίνησης σε λογαριασμούς τρεχούμενους ή ταμιευτηρίου που ανέρχονται σε 0,80 ευρώ ανά κίνηση μετά την τέταρτη κίνηση του λογαριασμού κάθε μήνα, έξοδα αδράνειας από 0,60 έως 1 ευρώ μηνιαίως για λογαριασμούς κατάθεσης που μένουν ακίνητοι για πάνω από 18 μήνες κ.ά.