ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές οι προοπτικές για την πτηνοτροφία

Μείωση πωλήσεων, πτώση κερδών ή εμφάνιση ζημιών ήταν τα «αποτυπώματα» που άφησε στα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του κλάδου της πτηνοτροφίας το 2006 η νόσος των πουλερικών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στη σχετική μελέτη της Hellastat, η παροδικότητα του φαινόμενου, η ζήτηση για λευκό κρέας και η καλή οργάνωση των εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν τις προδιαγραφές ασφαλούς παραγωγής και διαμορφώνουν νέα προϊόντα ελκυστικότερα στον καταναλωτή, συντέλεσαν ώστε ο κλάδος να διέλθει την κρίση και να εμφανίσει θετικές προοπτικές το 2007. Ο κλάδος της πτηνοτροφίας και ειδικότερα της παραγωγής κρέατος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους της εγχώριας παραγωγής κρέατος καθώς το 2005 παρήχθησαν 177 χιλ. τόνοι πουλερικών, συμμετέχοντας στην εγχώρια παραγωγή με 35%. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων καθώς οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του δείγματος καλύπτουν το 68,9% της αγοράς έναντι 63,6% το 2005. Επιπλέον, σημαντικό μερίδιο αγοράς έχουν οι πτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί Πίνδος και ʼρτα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Hellastat το 45% της πτηνοτροφικής παραγωγής βρίσκεται συγκεντρωμένο στην Ηπειρο, το 27% στη Στερεά Ελλάδα και το 18% στη Μακεδονία & Θράκη.