ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύονται οι ΔΟΥ και τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα

Ξεκίνησαν οι αλλαγές στον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών με πρώτο βήμα τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων τους. Πλέον, τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ) θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν προληπτικό έλεγχο που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και οι εφορίες. Τα ΠΕΚ έλεγχαν εις βάθος, μέχρι πρότινος, εταιρείες με τζίρο από ένα έως εννέα εκατ. ευρώ και πλέον τους ανατίθεται και ο προληπτικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων περνούν σιγά σιγά στους υπόλοιπους ελεγκτικούς μηχανισμούς και από ό,τι φαίνεται το πρώην ΣΔΟΕ θα μείνει μόνο με 300 υπαλλήλους από 1.200 που αριθμεί σήμερα. Στελέχη της ΥΠΕΕ αναφέρουν ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν γρήγορα προκειμένου να μην παρατηρηθούν φαινόμενα απαξίωσης των ελεγκτών της ΥΠΕΕ από τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, όπως είχε συμβεί κατά την κατάργηση του ΣΔΟΕ. Παράλληλα οι μεγάλες εφορίες της χώρας αναβαθμίζονται και αναλαμβάνουν περισσότερους ελέγχους.

Σύμφωνα με την απόφαση:

– Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΟΥ Β΄ τάξης (διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις με τζίρο έως 100.000 ευρώ) για τη διενέργεια οριστικού φορολογικού ελέγχου, περιέρχονται, από τις υποθέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων που δεν τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία της Α΄ καθώς και της Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές μέχρι 100.000 ευρώ.

– Οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών κατά τη χρήση 2006 από 600.001 έως 1.030.000 ευρώ χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ Α΄ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου καθώς και οι υποθέσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ ή από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, χωρικής αρμοδιότητας ΔΟΥ Β΄ τάξης, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των ΔΟΥ Α΄ τάξης.

– Στα ΔΕΚ υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των μητρικών επιχειρήσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους.

– Οι ΔΟΥ έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα. Αν, όμως, συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από τα ΔΕΚ, ή τα ΠΕΚ, τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

– Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ και ΠΕΚ) δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, που τους έχει ανατεθεί με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις ΔΟΥ, ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, μέχρι έκδοσης νεότερης απόφασης.