ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ιδιωτικός τομέας χρωστά στις τράπεζες ένα… ΑΕΠ

Με υψηλούς ρυθμούς αυξάνεται ο δανεισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης μέχρι και το μήνα Ιούλιο. Συνολικά, το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες προσεγγίζει τα 200 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 103,3 δισ. είναι των επιχειρήσεων και τα 86,5 δισ. των νοικοκυριών. Το ποσό αντιπροσωπεύει σχεδόν το ΑΕΠ της Ελλάδας και ανεβάζει το χρέος της χώρας μας πάνω από το 95% του ΑΕΠ έναντι 92% το 2006 και 82,8% το 2005. Με ρυθμούς της τάξης του 23,8% συνεχίστηκε η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, παρουσιάζοντας οριακή κόπωση από τα επίπεδα του 25%.