ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 200 δισ. οι οφειλές επιχειρήσεων, νοικοκυριών

Προσεγγίζει τα 200 δισ. ευρώ το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς τις τράπεζες, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ΑΕΠ της Ελλάδας και ανεβάζει το χρέος της χώρας μας πάνω από το 95% του ΑΕΠ έναντι 92% το 2006 και 82,8% το 2005. Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για την εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης μέχρι και το μήνα Ιούλιο, δείχνουν συνέχιση των υψηλών ρυθμών αύξησης δανεισμού τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά, το χρέος των οποίων διαμορφώθηκε στα 103,3 δισ. ευρώ και 86,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Με υψηλούς ρυθμούς της τάξης του 23,8% συνεχίστηκε η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια, παρουσιάζοντας οριακή κόπωση από τα επίπεδα του 25%. Το σύνολο του χρέους των νοικοκυριών από στεγαστικά δάνεια (εάν συνυπολογιστούν και τα τιτλοποιηθέντα στεγαστικά δάνεια) ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα 64,3 δισ. ευρώ, ενώ με αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς της τάξης του 22,5% συνεχίζεται και ο δανεισμός για καταναλωτικούς σκοπούς. Το σύνολο των καταναλωτικών δανείων ανήλθε στα 29,5 δισ. ευρώ, από το οποία τα 20,7 δισ. ευρώ είναι ανοιχτά και προσωπικά δάνεια, ενώ 7,8 δισ. ευρώ είναι το χρέος των νοικοκυριών από τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών συνεχίζουν να αυξάνονται με μονοψήφιους ρυθμούς, της τάξης του 4,4%, κυρίως λόγω της αναχρηματοδότησης του χρέους μέσω της μεταφοράς υπολοίπων σε καταναλωτικά δάνεια, που έχουν χαμηλότερο επιτόκιο.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του δανεισμού τους, που φθάνει το 12,4%, παρουσιάζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες χρωστούν 22,1 δισ. ευρώ. Με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό της τάξης του 35,3% αυξάνεται και ο δανεισμός μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων, το ύψος των οποίων ανήλθε στο τέλος Ιουλίου στα 16,4 δισ. ευρώ και ακολουθεί η ναυτιλία με ρυθμό 14,3%. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν εντυπωσιακή αύξηση του δανεισμού σε ξένο νόμισμα, που εκτινάχθηκε κατά 70,9% στα 12,2 δισ. ευρώ και τμήμα αυτού του δανεισμού εκτιμάται ότι αφορά στεγαστικά δάνεια νοικοκυριών, που έχουν συναφθεί σε ελβετικό νόμισμα. Σε ό,τι αφορά τις αποταμιεύσεις, τον μήνα Ιούλιο συνεχίστηκε η μετατόπιση κεφαλαίων από το ταμιευτήριο στις προθεσμιακές καταθέσεις, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 90,6 δισ. ευρώ έναντι 74,5 δισ. ευρώ, που ήταν οι καταθέσεις ταμιευτηρίου. Η τάση αυτή ενισχύθηκε λόγω της ανόδου των ευρωπαϊκών επιτοκίων, που συμπαρασύρει σε άνοδο και τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων, που διαμορφώθηκαν στο 4% και 4,33% με συμφωνημένη διάρκεια ενός και δύο ετών αντίστοιχα. Ενσωματώνοντας την άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων, τα ελληνικά επιτόκια κινήθηκαν περαιτέρω ανοδικά και το μήνα Ιούλιο. Το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο για νέα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε στο 5,01% και για τα υφιστάμενα στο 5,18%, ενώ στην καταναλωτική πίστη το μέσο κυμαινόμενο για νέα δάνεια αυξήθηκε στο 8% και στα υφιστάμενα στο 13,5%.