ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προϋποθέσεις παραμονής και πρόωρης συνταξιοδότησης

Στο Βέλγιο το νόμιμο όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 65ο έτος για τους άνδρες και το 62ο για τις γυναίκες (η εξίσωσή τους θα γίνει μέχρι το έτος 2009).

Ομως, για τον υπολογισμό της πλήρους σύνταξης, λαμβάνεται ως βάση, προϋπηρεσία 45 ετών για τους άνδρες (με 1/45 ετησίως) και 42 ετών για τις γυναίκες (1/42 ετησίως), ενώ από το 2009 θα ισχύει και για τις γυναίκες η συντάξιμη υπηρεσία των 45 ετών. Ο δείκτης αναπλήρωσης είναι ίσος με το 60% των συντάξιμων αποδοχών, αν πρόκειται για μοναδικό σύζυγο και με 75 % σε περίπτωση ζευγαριού. O (με καθεστώς πλήρους σύνταξης) συνταξιούχος δικαιούται να εργάζεται, παραλλήλως, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οσοι έχουν αμοιβή από την (παράλληλη) εργασία μέχρι 7.133 ευρώ (οι άγαμοι) ή 10.700 ευρώ (οι έγγαμοι – τα ποσά αυτά επρόκειτο να αναπροσαρμοσθούν) δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα οποιασδήποτε περικοπής των συντάξεών τους.

β) Εάν τα εισοδήματα από την εργασία ξεπερνούν μέχρι 15% τα πιο πάνω όρια, γίνεται ευθέως ανάλογη περικοπή της σύνταξης.

γ) Εάν τα εισοδήματα από την εργασία ξεπερνούν σε ποσοστό άνω του 15% τα πιο πάνω όρια, αναστέλλεται ολοσχερώς η καταβολή της σύνταξης.

Σε ειδικές (επαγγελματικές) περιπτώσεις, επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, χωρίς, όμως, επιβολή ποινής.

Δεν προβλέπεται δυνατότητα παραμονής στην εργασία πέραν του 65ου έτους, ούτε ισχύει ο θεσμός της μερικής συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, δεν έχουν νομοθετηθεί ούτε κίνητρα παραμονής στην εργασία, ούτε αντικίνητρα πρόωρης αποχώρησης. Προβλέπονται, όμως, ειδικές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση (και λοιπή προστασία) των ανέργων.

Νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γερμανία είναι το 65ο έτος.

Ο συνταξιούχος μπορεί να εργάζεται παράλληλα. Εάν, όμως, είναι κάτω των 65 ετών (έχει δηλαδή συνταξιοδοτηθεί πρόωρα), δεν επιτρέπεται να κερδίζει από την εργασία του πάνω από 322 ευρώ μηνιαίως.

Παρέχεται κίνητρο παραμονής στην εργασία και πέραν του 65ου έτους, οπότε η σύνταξη αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε μήνα περαιτέρω παραμονής.

Δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό αντικίνητρο πρόωρης αποχώρησης. Πρόωρη συνταξιοδότηση επιτρέπεται: είτε με τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και ηλικία μεταξύ 63ου και 65ου έτους, είτε σε ηλικία μεταξύ του 60ού και του 65ου έτους. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει ασφαλισθεί για τουλάχιστον 180 μήνες και να είναι άνεργος επί 52 εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση του 58ου και μισού έτους της ηλικίας του ή να έχει εργασθεί με μερική απασχόληση (ως υπερήλικας) για 24 μήνες και να έχει ασφαλισθεί τα 8 από τα τελευταία 10 χρόνια.