ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πιστοποίηση των ξενοδοχείων «ρυθμίζεται» τελευταία φορά

Σε νομοθετική ρύθμιση για λειτουργική τακτοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων προχωρά ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αρης Σπηλιωτόπουλος. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιλύεται το πρόβλημα της νόμιμης λειτουργίας σημαντικότατου αριθμού τουριστικών καταλυμάτων, που λειτουργούν ακόμα χωρίς το νόμιμο ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ. Σήμα το οποίο είτε δεν το έλαβαν ποτέ, είτε το σήμα που τους χορηγήθηκε έληξε και στην πορεία των ετών δεν ανανεώθηκε ποτέ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της ρύθμισης, θα σφραγισθεί κάθε τουριστικό κατάλυμα, που λειτουργεί χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.