ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση 2 ημερών για καταβολή βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου, στις ΔΟΥ

Μέχρι και τις 2 Απριλίου θα μπορούν να εξοφληθούν οι βεβαιωμένες
οφειλές προς τις ΔΟΥ η προθεσμία των οποίων έληγε στο τέλος
Μαρτίου.

Όπως προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη
η πίστωση των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(ΔΟΥ), χρεών των οφειλετών η οποία αφορά στις εισπράξεις που θα
πραγματοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς (εκτός των ΔΟΥ) κατά τις
ημερομηνίες 29 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2013 θα διενεργείται με
ημερομηνία 29 Μαρτίου 2013.

Η παράταση αποφασίστηκε προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που
δημιουργούνται επειδή η 29η Μαρτίου και η 1η Απριλίου 2013 είναι
ημέρες ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, όπως
διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.


kathimerini.gr