ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση πληρότητας για μία στις δύο τουριστικές επιχειρήσεις

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η περυσινή τουριστική περίοδος εμφάνισε σταθερότητα σε σχέση με την σεζόν του 2007 όπως διαπιστώνεται σε σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας. Στην έρευνα που έγινε την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2008 συμμετείχαν 289 επιχειρήσεις συνολικής δυναμικότητας 58.000 κλινών που αποτελούν το 12,5% του συνολικού δυναμικού των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που είχαν αύξηση της μέσης πληρότητας σε σχέση με πέρυσι συμπίπτει με το ποσοστό των επιχειρήσεων που σημείωσαν μείωση. Τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους και τον αριθμό των απασχολουμένων είναι μεγαλύτερα από τα ποσοστά των ξενοδοχείων που είχαν μείωση. Αντίθετα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι η μέση διάρκεια παραμονής των πελατών μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι αυξήθηκε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΤΕΠ παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί για το μέλλον της τουριστικής κίνησης πάνω από τις μισές επιχειρήσεις προγραμματίζουν επενδύσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου κυρίως στην ανακαίνιση δωματίων, στη βελτίωση χώρων υποδοχής, σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε έργα προστασίας περιβάλλοντος.

Οπως υπογραμμίζει το Ινστιτούτο τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας μας φαίνονται από το γεγονός ότι μόνο το 21,2% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα εμπόδια που να εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αντίθετα, η πλειονότητα (78,8%) των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει προβλήματα ανάπτυξης και πιστεύει ότι οι βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους είναι η γενική οικονομική κρίση (56,9%), ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός (40,4%) και η μικρή περίοδος επαρκούς πληρότητας λόγω εποχικότητας (37,4%). Ακολουθούν η ανεπαρκής ζήτηση (27,9%), ο έντονος τοπικός ανταγωνισμός (26,7%), η ανεπαρκής κρατική υποστήριξη και γραφειοκρατία (26,4%), η ανεπάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού (23%), η ανεπαρκής υποστήριξη ή εμπόδια από την τοπική αυτοδιοίκηση (22,1%) και η ανεπάρκεια συγκοινωνιών στην περιοχή τους (21,7%).

Επίσης, από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων προκύπτει ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 100 κλινών είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι 100 κλινών.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος η μέση διάρκεια παραμονής ανήλθε στις μεσαίου μεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε 4,4 διανυκτερεύσεις και στις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις σε 6,5 διανυκτερεύσεις ενώ η μέση πληρότητα ανήλθε σε 67% στις μεσαίες και σε 73% στις μεγάλες επιχειρήσεις.