Σημαντική καθίζηση 37% υπέστησαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων τραπεζών, που ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ

Σημαντική καθίζηση 37% υπέστησαν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων τραπεζών, που ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ

55" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων τραπεζών ανήλθαν σε 3.394 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ, αντίστοιχα, ζημίες ύψους 4.888 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαιά τους, από αποτίμηση χρεογράφων AFS, αλλά και συναλλαγματικές διαφορές από ενσωμάτωση θυγατρικών του εξωτερικού. Συνυπολογίζοντας, δηλαδή, το σύνολο των εσόδων και ζημιών (είτε καταγράφονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων είτε στα ίδια κεφάλαια), συνολικά οι τράπεζες σημείωσαν ζημίες ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο 5 από τις 13 τράπεζες παρέμειναν κερδοφόρες.

Οι ζημίες που καταγράφηκαν είτε στα ίδια κεφάλαια είτε στα αποτελέσματα περιορίστηκαν σημαντικά από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 39, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες μετέφεραν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού από μια κατηγορία σε μια άλλη. Ετσι, δεν καταγράφηκαν στα ίδια κεφάλαια πρόσθετες ζημίες ύψους 935 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα δεν επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους 525 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 13%, έναντι αύξησης του μέσου όρου των χορηγήσεων κατά 27% και του συνόλου του ενεργητικού κατά 19%. Η σημαντική αυτή υστέρηση του ρυθμού αύξησης των τόκων έναντι της αύξησης των τοκοφόρων στοιχείων οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έξοδα τόκων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT