ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάθεση αιτήσεων για ενίσχυση ΜμΕ

Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ενταχθούν στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των ελεύθερων επαγγελματιών, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που θα «τρέξουν» μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Το 1,05 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί προς τις ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, ενώ από το ποσό αυτό, τα 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρείες franchise, οι οποίες υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω κλάδους. Τα 250 εκατ. ευρώ, από το 1,3 δισ. ευρώ, αφορούν στην αγορά εξοπλισμού από περίπου 50.000 γιατρούς, οδοντιάτρους, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, οικονομολόγους, συμβούλους – λογιστές που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.