ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνουν αγορές τα ελληνικά προϊόντα

Τις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων χάνουν τα ελληνικά προϊόντα, κερδίζοντας, όμως, την ίδια ώρα λόγω και της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου θέση σε άλλες αγορές, όπως αυτής των ΗΠΑ, καθώς και των κρατών που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων για την πορεία των εξαγωγών το α΄ εξάμηνο του 2009 την οποία έχει κάνει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) η μείωση των εξαγωγών προς χώρες-παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά ποσοστά και είναι της τάξης του 21,5% προς τη Γερμανία, 30,5% προς την Ιταλία, 33,7% προς το Ηνωμένο Βασίλειο, 38,7% προς την Ισπανία ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 24,9% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Αντιθέτως, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 21% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ (λόγω και της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου), στη περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής (κατά 11,6%), καθώς και σε χώρες όπως η Ινδία (αύξηση των εξαγωγών κατά 90,3%) και η Ελβετία, προς την οποία οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 278,5%.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν αφενός μεν σε αξία κατά 21,1%, αφετέρου δε και σε σχετικούς όρους, αφού η δυναμική, κατά τα άλλα, συμμετοχή τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών υποχώρησε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (σε 59,1% από 61% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2008). Καλύτερες ήταν αναλογικά οι επιδόσεις των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (μείωση 3,2%), με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών να αυξηθεί σε 24,6% από 20,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2008. Τέλος, μειωμένες κατά -27,3% (από 897 εκατ. ευρώ σε 652 εκατ. ευρώ) ήταν και οι εξαγωγές καυσίμων, με ποσοστό συμμετοχής 9,3% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, και των πρώτων υλών κατά 11,9% (από 396 εκατ. ευρώ σε 349 εκατ. ευρώ) με ποσοστό συμμετοχής 5%.