ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου στην αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών θεμάτων

Στα συναινετικά πρότυπα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορούν να εντοπιστούν και άλλα πλεονεκτήματα, όπως:

– Η συνεισφορά της προσέγγισης που χρησιμοποιεί η μεθοδολογία με το να συνδυάζει την ανάλυση και τη σύνθεση των στοιχείων μέσω της ενεργής συμμετοχής αντιπροσώπων διαφόρων κοινοτήτων ενδιαφερομένων είναι η συλλογική νοημοσύνη που προκύπτει από την πρόοδο της μάθησης και της συναίνεσης καθόλη την εφαρμογή.

– Σε σχέση με τις συστημικές μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων η συγκεκριμένη μεθοδολογία ταυτίζεται εν μέρει ως προς τον κυκλικό τρόπο σκέψης για την αιτιότητα των σχέσεων και την απεικόνιση της κατάστασης ως σύστημα και έτσι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα μιας κατάστασης και να εμπεριέχει την πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό των ενεργειών για την επίλυσή της.

– Το πρόγραμμα ενεργειών για την επίλυση ενός πολύπλοκου θέματος μέσω των σχέσεων αλληλεπίδρασης που προσδιορίζονται και απεικονίζονται μπορεί να συμπυκνωθεί σε ελάχιστο αριθμό των πιο σημαντικών ενεργειών κάτι που δεν προβλέπεται με άλλες μεθόδους.

– Η παρούσα εφαρμογή έθιξε το θέμα της αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας στην αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών θεμάτων. Παρ’ όλες τις δυσκολίες έδειξε ότι είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο όχι μόνον στην επίλυση κοινωνικών θεμάτων, αλλά πιθανόν και σε άλλους χώρους ή τομείς γενικότερα.

Link. Ολόκληρη η μελέτη του κ. Μπουρή στην ενότητα «Μελέτες-Οικονομία» στη διεύθυνση www.kathimerini.gr