ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή πρόκληση για την οικονομία

Αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση θα βρεθεί την επομένη των εκλογών η νέα κυβέρνηση. Αφ’ ενός η άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και η ανακούφιση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που πλήττονται από αυτήν, καθώς και η επαναφορά της οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Αφ’ ετέρου, η άμεση επανάκτηση του ελέγχου των δημοσίων εσόδων και δαπανών και στη συνέχεια ο περιορισμός του ελλείμματος και η διατηρήσιμη μείωση του δημοσίου χρέους.

Ο κίνδυνος να μην μπορέσει η Ελλάδα να ακολουθήσει τις άλλες χώρες στην έξοδο από την ύφεση και να εισέλθει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας είναι πραγματικός.

Η διεθνής κρίση κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στο αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας που βασιζόταν κυρίως στην ιδιωτική και τη δημόσια κατανάλωση με δανεικά ή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Η διεθνής κρίση αποκάλυψε, επίσης, το οξύ δημοσιονομικό πρόβλημα που κρυβόταν πίσω από την ισχυρή ανάπτυξη των προηγούμενων χρόνων. Η κατάρρευση των εσόδων, η αδυναμία ελέγχου των δαπανών και κυρίως η καχυποψία με την οποία αντιμετώπισαν οι αγορές την Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε στην αλματώδη αύξηση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου, καταδεικνύουν ότι τα προβλήματα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν πλέον με τις διαχειριστικές αντιλήψεις των προηγούμενων ετών.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η μείωση του ελλείμματος με μόνιμα μέτρα, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού αποτελούν τις άμεσες προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.