ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική ευκαιρία

Ουραγοί στην παραγωγικότητα, με εξαιρετικά προβληματική ανταγωνιστικότητα, ζούσαμε (ιδιώτες και κράτος) με δανεικά και στέλναμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας. Το μοντέλο είχε προ πολλού λήξει. Η διεθνής κρίση απλώς επιτάχυνε την κατάρρευσή του.

Η ελληνική κοινωνία για πρώτη φορά κατανοεί με τόσο απτό και έντονο τρόπο ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βαδίζουμε όπως χθες. Οτι για να ζήσει και να ευδοκιμήσει αυτός ο τόπος, πρέπει να αλλάξει. Οτι τα εύκολα τελείωσαν.

Η ιδέα για μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι περισσότερο παρά ποτέ ώριμη.

Η μεγάλη πρόκληση ιδιαίτερα προς τις πολιτικές ηγεσίες είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν τη νέα ωριμότητα του πολίτη. Μιλώντας με σαφείς προτάσεις, καλώντας ικανούς και έντιμους ανθρώπους να τις κάνουν πολιτική πράξη.

Η τρέχουσα πολύπλευρη και βαθύτατη κρίση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αφεθεί να πάει χαμένη.