ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδηγίες ΥΠΕΧΩΔΕ στις πολεοδομίες για τους ημιυπαίθριους

Εξέδωσε τελικά το ΥΠΕΧΩΔΕ την ερμηνευτική εγκύκλιο για τους ημιυπαίθριους, ύστερα από αίτημα των πολεοδομιών. Η εγκύκλιος διευκρινίζει τις προθεσμίες και τον τρόπο πληρωμής του προστίμου «τακτοποίησης». Ωστόσο, ελάχιστη είναι η ανταπόκριση που έχει ώς τώρα συναντήσει η διαδικασία από τους πολίτες, που δείχνουν να μην έχουν πιστέψει στη βιωσιμότητα της ρύθμισης.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε την εγκύκλιο (αρ. 5, 25.8.09) στις πολεοδομίες όλης της χώρας, διευκρινίζοντας ορισμένα από τα κενά της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Ανάμεσα σε άλλα διευκρινίζει ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, τον φάκελο «τακτοποίησης» μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε από τους συνιδιοκτήτες ενός κτιρίου, ενώ σε περίπτωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας είτε ο ψιλός κύριος είτε ο επικαρπωτής.

Επίσης, διευκρινίζει ότι η είσπραξη της προκαταβολής του προστίμου από τις πολεοδομίες θα γίνεται με αποδεικτικό είσπραξης και όχι παράβολα, ενώ το υπόλοιπο θα αποπληρώνεται στην οικεία εφορία (έως τις 21.7.2010). Σε περίπτωση αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21.4.2010. Σημειώνεται ότι οι πολύτεκνοι έχουν έκπτωση 50%.

Οσον αφορά στις πολεοδομίες, είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν εγγράφως τον πολίτη για τυχόν ελλέιψεις του φακέλου που συνοδεύει την αίτησή του. Ο πολίτης θα πρέπει να συμπληρώσει τον φάκελο εντός 15νθημέρου, σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται. Τέλος, η εγκύκλιος σημειώνει πως αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες με ευθύνη του πολεοδομικού γραφείου, τότε ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης, ενώ ο αρμόδιος υπάλληλος διώκεται πειθαρχικά.

Παρά τις διευκρινίσεις, πάντως, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων -που έχει ξεκινήσει από τις 22 Ιουλίου- δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αιτία, η κριτική που έχει δεχθεί η ρύθμιση από το σύνολο του τεχνικού κόσμου, από νομικούς κύκλους και επιστημονικούς φορείς. Το ΠΑΣΟΚ πάντως δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα αποσύρει, σε περίπτωση εκλογής του την επίμαχη ρύθμιση, παρά μόνον προέτρεψε τους πολίτες να μη συμμετέχουν στη ρύθμιση.