ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωρινός ανάδοχος σε ΣΔΙΤ

Σε προσωρινό μειοδότη για το έργο ΣΔΙΤ κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά αναδείχθηκε η Ακτωρ Παραχωρήσεις, προσφέροντας το ποσό των 73,8 εκατ. ευρώ. Αυτό προέκυψε χθες, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων. Πλην της Ακτωρ Παραχωρήσεις, προσφορές υπέβαλαν η κοινοπραξία Hochtief Solutions – J&P Αβαξ, το σχήμα Ακροπόλ Χαραγκιώνης – Intrakat – ΕΛΤΕΡ, όπως επίσης και η ΓΕΚ Α.Ε.

Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό ΣΔΙΤ, όπου ανακηρύσσεται προσωρινός ιδιωτικός φορέας σύμπραξης, ενώ η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει το 2009. Η διάρκεια της σύμπραξης είναι 25 έτη και σκοπός της είναι η καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών που θα δημιουργηθούν. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της Ελλ. Αστυνομίας, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και αντικατάσταση προβληματικών μισθωμένων κτιρίων.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου ανέρχεται σε 5,7 δισ. ευρώ. Από αυτά, έργα ύψους 1,6 δισ. ευρώ έχουν ήδη δημοπρατηθεί.