ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια ύψους 4,7 δισ. ευρώ σε 47.869 επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΜΠΜΕ

Συνολικός αριθμός 47.869 επιχειρήσεων έχουν δανειοδοτηθεί μέχρι σήμερα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), αντλώντας χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης ύψους 4,7 δισ. ευρώ περίπου. Τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των χρηματοδοτήσεων επαληθεύουν το στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης για ενίσχυση κυρίως των εμπορικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων.

Οπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής του ΤΕΜΠΜΕ κ. Νίκος Τριτάρης, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχευση την εμπορική κυρίως επιχείρηση, η οποία αποτελεί την πιο αδικημένη κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο βαθμό που μέχρι πρόσφατα ήταν αποκλεισμένη από τα χρηματοδοτικά πακέτα. Η κατηγορία αυτή είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην οικονομική κρίση, στο βαθμό που η μείωση της κατανάλωσης έχει άμεση επίδραση στην πτώση του τζίρου και στην έλλειψη κεφαλαίου κίνησης.

Τα συνολικά στοιχεία για την πορεία των χρηματοδοτήσεων, δείχνουν ότι το 60,72% των δανείων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, έχει κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Πρόκειται για 26.451 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν -με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ- αντλήσει από τις τράπεζες 2,8 δισ. ευρώ. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι οι μεταποιητικές βιομηχανίες, από τις οποίες 7.441 έχουν αντλήσει δάνεια ύψους 870 εκατ. ευρώ (ποσοστό 18,56%), ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι κλάδοι των κατασκευών, των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και των εκμισθώσεων, των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών.

Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων με βάση το κριτήριο των απασχολουμένων επαληθεύει επίσης -σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΤΕΜΠΜΕ- τον κεντρικό στόχο, που είχε τεθεί εξ αρχής για διατήρηση των θέσεων εργασίες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι σε ποσοστό 71,40%, οι επιχειρήσεις που δανειοδοτήθηκαν απασχολούν έως 4 άτομα. Πρόκειται για 34.178 επιχειρήσεις που απασχολούν 36.342 εργαζόμενους, ενώ ένα ποσοστό μόλις 4,5% απασχολεί από 21 έως και 49 άτομα. Συνολικά πάντως η ένταξη στο πρόγραμμα των 47.869 επιχειρήσεων έχει συμβάλει στη διατήρηση 202.707 θέσεων εργασίας.

Η κατανομή των εγκεκριμένων δανείων με βάση τον κύκλο εργασιών, δείχνει ότι η μερίδα του λέοντος κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ετσι 10.862 επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν το όριο του 1 εκατ. ευρώ, δανειοδοτήθηκαν με 2,3 δισ. ευρώ, ενώ 1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε σε 8.514 επιχειρήσεις με τζίρο από 500 χιλιάδες έως 1 εκατ. ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 60% των επιχειρήσεων έχει κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ, στοιχείο που, όπως εξηγεί ο κ. Τριτάρης, αποτυπώνει και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται ουσιαστικά στο όριο της βιωσιμότητας και γι’ αυτό πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη, στο βαθμό που συμβάλλει στην πρόσβαση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων συναλλακτικών σχέσεων με το τραπεζικό σύστημα, που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε με επιφύλαξη αυτές τις επιχειρήσεις.

Ο βαθμός συμμετοχής άλλωστε των τραπεζών στο πρόγραμμα, επιτρέπει και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την ανταπόκριση της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Στην πρώτη θέση με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία μέχρι σήμερα έχει δώσει συνολικά δάνεια -εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ- ύψους 1,6 δισ. ευρώ περίπου. Ακολουθεί η Αγροτική Τράπεζα, τα δάνεια της οποίας φθάνουν τα 846 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 705 εκατ. ευρώ, η Efg Eurobank με 655 εκατ. ευρώ, η Probank με 309 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς με 250 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι επιχειρήσεις του νομού Αττικής, που συγκεντρώνει τον κύριο όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απορρόφησαν και το μεγαλύτερο μέρος των δανείων. Πρόκειται για κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 39% των συνολικών χρηματοδοτήσεων, ενώ ακολουθεί ο νομός της Θεσσαλονίκης με το 11,4% των χρηματοδοτήσεων, δηλαδή κεφάλαια ύψους 534,5 εκατ. ευρώ.