ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγωμένη παραμένει η ελληνική αγορά εργασίας στο τέταρτο τρίμηνο

Η στασιμότητα χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2009 με τη συντριπτική πλειονότητα των εργοδοτών να διατηρεί σταθερό τον αριθμό των απασχολουμένων τους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η τριμηνιαία έρευνα της Manpower που διερευνά τις προοπτικές προσλήψεων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι συνθήκες είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2009, όμως πολύ χειρότερες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζουν υποχώρηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Διατήρηση προσωπικού

Το 76% του δείγματος των 759 Ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αναμένει αλλαγές στον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων, ενώ το υπόλοιπο 24% χωρίζεται ισόποσα μεταξύ εκείνων που θα προχωρήσουν σε απολύσεις και εκείνων που θα κάνουν προσλήψεις. «Οσοι αναζητούν εργασία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια αγορά εργασίας που κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, το ποσοστό των εργοδοτών που δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν σταθερό τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν είναι υψηλότερο από κάθε άλλο προηγούμενο τρίμηνο. Σ’ έναν κόσμο που όλα διαρκώς αλλάζουν, αυτό το εύρημα αποτελεί ένα μήνυμα σταθερότητας για τους εργαζόμενους», σχολίασε η δρ Βενετία Κουσία, διευθύνουσα σύμβουλος της Manpower στην Ελλάδα.

Η ίδια σημειώνει ότι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα αποτελέσματα δείχνουν μία ελαφρά τάση ανάκαμψης της αγοράς, στοιχείο που αποτελεί μεν ένδειξη βελτίωσης, αλλά δεν χωρά αισιοδοξία στην ερμηνεία του, δεδομένου ότι οι εργοδότες δεν δείχνουν πρόθυμοι να προχωρήσουν σε προσλήψεις άμεσα. Δείχνουν να αναζητούν, όμως, συγκεκριμένα σημάδια ανάκαμψης που θα τους επιτρέψουν να προσλάβουν προσωπικό στο μέλλον. Εντονότερη κινητικότητα αναμένεται στους τομείς του Δημοσίου και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενώ συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι εργοδότες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, έπειτα από τρία συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πορείας.

Προσλήψεις διεθνώς

Στο διεθνές σκέλος της έρευνας, οι εργοδότες στις 17 από τις 35 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της Manpower αναφέρουν ότι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2009 αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, ενώ όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες σε 20 από τις 34 χώρες, υποδηλώνοντας ότι η τάση των απολύσεων που κυριάρχησε τα προηγούμενα τρίμηνα σταδιακά αμβλύνεται.

Το δυσμενές εργασιακό περιβάλλον που επικρατεί φέτος στην Ευρώπη συνολικά υπογραμμίζει επίσης έρευνα της PricewatrehouseCoopers, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον μία στις τέσσερις εταιρείες αναμένει μείωση του προσωπικού της φέτος. Η ίδια έρευνα διαπιστώνει ότι περίπου ένας στους πέντε Ευρωπαίους προβλέπει μείωση στις δαπάνες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, προβλέποντας, μάλιστα, ότι οι περικοπές αυτές μπορεί να βλάψουν την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα.