ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκράτηση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα το 2008

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μέσα στις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία) που δεν ακολούθησαν τη γενικότερη τάση μείωσης των πραγματικών μισθών το 2008 έναντι του 2007, λόγω των αυξήσεων που προέβλεπαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε το ευρωπαϊκό Ιδρυμα Eurofound, στο Δουβλίνο, μόνο τέσσερις χώρες εξαιρέθηκαν από τη γενικότερη τάση καθίζησης των μισθολογικών αυξήσεων το 2008. Η μέση πραγματική μισθολογική αύξηση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «27» και τη Νορβηγία, μειώθηκε από 3,7% το 2007 (έναντι του 2006) στο 1,3% το 2008. Οι αυξήσεις που προέβλεπαν οι συλλογικές συμβάσεις μειώθηκαν από το 7,7% το 2008 στο 6,6% το 2008, ενώ οι ονομαστικές αυξήσεις στην Ε.Ε. κυμάνθηκαν σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα για το 2007 και το 2008 (3,2% έως 3,8%).

Ονομαστικές αυξήσεις

Υψηλότερες, λόγω και του χαμηλότερου επιπέδου τα προηγούμενα χρόνια, ήταν οι ονομαστικές αυξήσεις των εργαζομένων στα 12 νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (11,6% το 2007 και 10,1% το 2008).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μέση αύξηση στον κλάδο του μετάλλου για την Ευρωπαϊκή Ενωση των «27» ήταν 4,9%, ενώ στον τραπεζικό κλάδο κυμάνθηκε στο 4%.

Σημαντικές είναι οι διαφορές κι ως προς το ύψος των αυξήσεων στους κατώτατους μισθούς των ευρωπαϊκών χωρών. Κατ’ αρχάς, μεταξύ των 28 χωρών, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η έννοια του κατώτατου μισθού συναντάται μόνο στις 20. Τα στοιχεία για το 2007 και το 2008 δείχνουν ότι οι υψηλότερες αυξήσεις στα κατώτατα ημερομίσθια χορηγήθηκαν στη Λεττονία (33,3%), ενώ στην Τσεχία, στην Ιρλανδία και στη Σλοβακία δεν υπήρξαν αυξήσεις.

Η μέση αύξηση για τα κατώτατα ημερομίσθια αυξήθηκε από 8,1% το 2007 στο 9,4% το 2008 κι αφού είχε προηγηθεί μια σημαντική πτώση τα προηγούμενα χρόνια (από το 6,8% το 2004 στο 6,2% το 2006). Στην Ελλάδα, η αύξηση στα κατώτατα ημερομίσθια ήταν 6,5% το 2008 έναντι 5,1% το 2007.