ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρούν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών και η υποβάθμιση της ποιότητας των θεσμών οδήγησαν σε περαιτέρω κάμψη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, γεγονός που καταδεικνύει την άμεση ανάγκη προώθησης τολμηρών διαρθρωτικών αλλαγών, τόσο στην οικονομία όσο και στη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum, η Ελλάδα υποχώρησε φέτος στην 71η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, μεταξύ 133 χωρών, από την 67η θέση πέρυσι, και βρίσκεται πλέον πολύ χαμηλότερα από πολλά κράτη ακόμη και του Τρίτου Κόσμου. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 103η θέση, σε ότι αφορά τα δημόσια οικονομικά και τα μακροοικονομικά μεγέθη. Στις δαπάνες για την παιδεία η χώρα μας υποχώρησε στην 107η θέση από την 92η. Ως προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υποχώρησε από την 65η στην 78η θέση το 2008, στην αμεροληψία των αποφάσεων των κυβερνητικών αξιωματούχων στην 93η από την 67η θέση και στη σπατάλη του δημόσιου χρήματος στην 107η από την 75η.