ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλή ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2009

Η ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων παραμένει «ζωηρή» και δεν εμφανίζονται σημαντικά σημάδια κόπωσης στις ενεργοποιήσεις νέων συνδέσεων. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2009 ενεργοποιήθηκαν περίπου 240 χιλιάδες νέες συνδέσεις ή 1.871 συνδέσεις κάθε εργάσιμη ημέρα. Οι νέες αυτές συνδέσεις ήταν κατά περίπου 5% λιγότερες από τις νέες συνδέσεις β΄ εξαμήνου 2008.

Ο συνολικός αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,75 εκατ. στο τέλος Ιουνίου, αντιστοιχώντας έτσι στο 15,6% του πληθυσμού. «Η ζήτηση στο α΄ εξάμηνο δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον», αναφέρει το Παρατηρητήριο στην εξαμηνιαία αναφορά του, σημειώνοντας ότι η υψηλή ζήτηση τροφοδοτήθηκε τόσο από την επιθετική τιμολογιακή πολιτική των παρόχων, όσο και από τη διεύρυνση των πληθυσμιακών ομάδων που δρουν πλέον ευρυζωνικά.

Το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους η διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων θα ανέλθει στο 17% έως 18% του πληθυσμού και ότι, με βάση τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Ε.Ε., διαφαίνεται η δυνατότητα της χώρας να βελτιώσει τη θέση της στη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. τουλάχιστον κατά 1 έως και 3 θέσεις στους ερχόμενους 12 μήνες, έναντι των άλλων χωρών-μελών. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 1/1/2009 η Ελλάδα κατατασσόταν στην 23η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης με όρους διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων κι επομένως μέχρι το τέλος του 2010 μπορεί να βρεθεί και στην 21η θέση, συγκλίνοντας ακόμη περισσότερο με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Ενδιαφέρον έχει ακόμη ότι στις νέες συνδέσεις ο ΟΤΕ υποχωρεί ουσιαστικά. Πάνω από το 80% των νέων ευρυζωνικών συνδέσεων γίνεται μέσω της υπηρεσίας Αποδεσμοποιημένης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο του ΟΤΕ. Το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι στα τελευταία τρία τρίμηνα, οι συνδέσεις των εναλλακτικών αυξάνονται κατά μέσο όρο 43%, ενώ οι συνδέσεις ΟΤΕ κατά μέσο όρο 8%. Βέβαια, ο ΟΤΕ ελέγχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (άνω του 50%), καθώς ξεκινά από μεγαλύτερη βάση απ’ ό,τι οι εναλλακτικοί.

Σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις, η πτωτική τους πορεία συνεχίστηκε στο α΄ εξάμηνο του 2009. Στο βασικό πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης (έως 2 Mbps) το λιανικό κόστος μειώθηκε κατά 4,1%, στο μεσαίο πακέτο (έως 8 Mbps) κατά 5% και στο υψηλό πακέτο κατά 8,1%. Περίπου το 60% των συνδέσεων στην Ελλάδα βασίζονται στα 2 και 8 Mbps, ενώ το υπόλοιπο 40% βασίζεται σε συνδέσεις 24 Mbps. Τεχνολογικά η ενσύρματη ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα στηρίζεται στο DSL, αφού περισσότερο από το 99% των συνδέσεων βασίζεται στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Παράλληλα ανέρχεται και η ασύρματη ευρυζωνικότητα, αφού οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (μέσω δικτύων GSM) έχουν διαθέσει περίπου 180 χιλ. συνδέσεις.